Stad Hasselt: Optimaliseren klimatisatie museumdepot

Bouwheer: Stad Hasselt

Opdrachtgever: Stad Hasselt

Tak: Design & build

Entiteit: Deltha maintenance

Omschrijving

 

Het depot van de centrale werkplaatsen van Stad Hasselt wordt onder andere ingezet voor opslag van museumartikelen. Hierbij is een perfectie klimatisatie van groot belang voor het conserveren van de opgeslagen goederen. Temperatuur en vochtigheidsgraad moeten in winter en zomer onder controle worden gehouden.

Deltha staat in voor het herinregelen en aanpassen van de bestaande installaties. Hiervoor rekenen we de volledige installatie vanaf nul terug door om de prestatie-eisen te matchen met de nieuwe behoeftes die door gewijzigde ruimtefuncties zijn ontstaan. Vervolgens worden de bestaande installaties door onze medewerkers ingeregeld en wordt de sturing ervan aangepast zodat de nieuwe prestatie-eisen worden gerealiseerd, zonder noodzaak aan investeringen in nieuwe installaties.

Dit project is een mooi voorbeeld van hergebruik van bestaande installaties door inzetten van onze praktijkkennis.
Veel oudere installaties zijn opgebouwd met degelijke materialen en hebben nog lang hun levensduur niet bereikt. Door wijzigende ruimtebehoeftes lijken zware investeringen in nieuwe installaties soms noodzakelijk. Herinregelen van bestaande installaties is in deze situatie vaak een budgetvriendelijke en kwalitatieve oplossing.